top of page

Kalojen alamitat

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt

 

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen tulee täyttää seuraavat pyyntimitat leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen mitattuna.

 

Rasvaevällinen taimen

Rauhoitusaika:

- Suomenlahdessa kokonaan rauhoitettu.

- Vuodesta 2019 kokonaan rauhoitettu kaikilla merialueilla.

- Sisävesissä leveyspiirin 64º00'N eteläpuolella kokonaan rauhoitettu. Ei koske taimenta joka on pyydetty purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä.

- Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Pyyntimitat/saaliskiintiöt:

- Leveyspiirin 67º00'N pohjoispuolisissa vesissä vähintään 50 cm

- Muualla, missä kalastus sallittu vähintään 60 cm

- Purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

 

Rasvaeväleikattu taimen

Rauhoitusaika:

Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

 

Pyyntimitat/saaliskiintiöt:

Vähintään 50 cm

 

Lohi

Rauhoitusaika:

- Joessa ja purossa 1.9.-30.11.

 

Pyyntimitat/saaliskiintiöt:

- Vähintään 60 cm
- Vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Siika

Rauhoitusaika:

- Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.-

 

Nahkiainen

Rauhoitusaika:

- 1.4.-15.8.

 

Kuha

Pyyntimitat/saaliskiintiöt:

-Vähintään 42 cm*

 

Ankerias

Rauhoitusaika:

1.10.-31.1.

Ravut (Joki-.Täplä- ja Kapeasaksirapu)

Pyynti kokonaan kielletty Mustionjoessa.*Kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitetuun ryhmään I kuuluvien kaupallisten kalastajien luonnonvesistä pyytämän kuhan tulee täyttää seuraavat mitat:
1) vähintään 40 cm Suomenlahdella ja sisävesillä vuoden 2018 loppuun
2)vähintään 37 cm Suomenlahden ulkopuolisilla merialueilla vuoden 2018 loppuun ja sen jälkeen vähintään 40 cm

Huom! Pyyntimitat voivat vaihdella tulevaisuudessa alueellisten päätösten johdosta.

Lisätietoa: ahven.net/pyyntimitat

aallot_150px.png
bottom of page