Kartassa olevia alueita klikkaamalla saat lisätietoa.

KALASTUSOHJESÄÄNTÖ 1.1.2012 LÄHTIEN
1 § Toiminta-alue

Pohjanpitäjänlahdella:

 • Brödtorpin kartanon,

 • Raaseporin kaupungin sekä

 • Fastighets Ab Råbacka vid Pojoviken vesialueet.

Mustionjoella:

 • Fastighets Ab Åminne miljön ja

 • Fortumin vesialueet.

 

2 § Jäsenet

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet

 

3 § Pyydysmerkit

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja yhdistyksen jäsenmaksun maksanut yhdistyksen jäsen voi lunastaa kuusi (6) kappaletta numerolipukkeita pyydyksiä varten.

 

4 § Kalastus yhdistyksen vesialueella ja saaliin myyminen

Yhdistyksen vesialueella on sallittua harrastaa vain virkistyskalastusta. Saaliin myyminen on kiellettyä.

 

5 § Sallittu pyydysten yksikkömäärä

Kalastusseuran jäsen saa samanaikaisesti kalastaa korkeintaan kahdella yksiköllä.

 

Vaihtoehtoisia yksiköitä ovat

 • katiska 1 kpl

 • kalaverkko 30 m, 1kpl

 • hauenkoukku, mateenkoukku, iskukoukku yms (yksi koukku/pyydys), 3 kpl

 • pitkäsiima maks. 100 koukkua, 1kpl

Sallitut pyydysmäärät ovat esimerkiksi seuraavat:

 • kaksi 30 metrin kalaverkkoa = kaksi yksikköä

 • kaksi katiskaa = kaksi yksikköä

 • kaksi rysää = kaksi yksikköä

 • yksi katiska + yksi rysä = kaksi yksikköä

 • yksi 30 m kalaverkko + yksi katiska = kaksi yksikköä

 • yksi pitkäsiima (maks 100 koukkua) +yksi 30 m kalaverkko = kaksi yksikköä

 • kolme koukkua + yksi 30 m kalaverkko = kaksi yksikköä

 • kuusi (6kpl ) koukkua = kaksi yksikköä

 • Lisäksi saa kalastaa ongella, vetouistimella, heittouistimella, perholla, pilkillä, syötti- tai täkyhaavilla, täkykatiskalla ja tuulastaen.

 

 6 § Rauhoitukset
 • Kaikki kalastus Mustionjoessa Åminneforsin voimalaitokselta jokisuulle saakka on kielletty. ELY-keskuksen päätös.

 • Vuosittain 1.8.-30.11. vuoden 2020 loppuun saakka kaikki kalastus kielletty Pohjanpitäjänlahden, Brunkombäckenin ja Borgbyträsketin erikseen rajatulla alueella. Ks karttapiirros. ELY-keskuksen päätös.

 

Åminneforsin kalastusseuran omat rauhoitusmääräykset:

 • Rokitus seuran vesialueella on kielletty.

 • Seuran kalanpoikasten istutusalueilla väliaikainen viehekalastuskielto erikseen haettuna, Kalastuslaki 11 §.

 

 7 § Kalanpyydysten merkitseminen
 • Pyydyksissä on käytettävä numeroituja yhdistyksen pyydysmerkkejä, jotka kyseinen jäsen lunastaa kalastusseuralta.

 • Pyydysmerkit (muoviset numerolipukkeet) on kiinnitettävä merkkilippupoijuun, seipääseen tai muutoin näkyvästi pyydykseen tai jään päällä oleviin pyydyslaitteiden osiin.

 • Pyydykset on merkittävä kyseisen jäsenen nimellä ja puhelinnumerolla.

 • Kalanpyydys, joka tavataan vailla voimassa olevaa em. pyydysmerkkiä, takavarikoidaan ensisijaisesti kalastusseuralle. Ilmoitus asiasta tehdään myös poliisille. Kalastuslaki 13 §.

 • Kalastuslain edellyttämiä selvästihavaittavia lippumerkkejä tulee käyttää verkko- ja siimapyydyksissä. Tällaisena selvänä merkkinä pidetään vähintään 1,5 metriä vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä vähintään 30 cm x 30 cm kokoista lippua, jonka väri on vapaavalintainen.

 

8 § Kalastuksen valvonta

 Åminneforsin kalastuseuralla on yksi valan tehnyt kalastuksen valvoja: Kenneth Westerholm. Hänellä on kalastuksenvalvojan merkki ja tunnuskortti. Kalastusta Pohjanpitäjänlahdella valvoo myös Tammisaari-Pohja kalastusalueen asettama kalastuksenvalvoja.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 20.11.2011.

Päivitetty ajan tasalle 2.12.2018.

KAlojen alamitat ja rauhoitusajat löydät täältä.

aallot_150px.png