top of page

Kartassa olevia alueita klikkaamalla saat lisätietoa.

ÅMINNEFORSIN KALASTUSSEURA R.Y.  ÅKS

KALASTUSOHJESÄÄNTÖ 1.4.2022 LÄHTIEN

1§ Toiminta-alue:

Pohjanpitäjänlahdella: 

·      Brödtorpin kartanon, 

·      Raaseporin kaupungin sekä 

·      Fastighets Ab Råbacka vid Pojoviken vesialueet.

Mustionjoella: 

·      Fastighets Ab Åminne miljön ja

·      Fortumin vesialueet.

 

2§ Jäsenet

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet

 

3§ Pyydysmerkit

Valtion kalastuksenhoitomaksun ja yhdistyksen jäsenmaksun maksanut yhdistyksen jäsen voi lunastaa kuusi (6) kappaletta numeroituja pyydysmerkkejä pyydyksiä varten. Pyydysmerkit myydään kalenterivuodeksi ja vain seuran jäsenille. 

 

4§ Kalastus yhdistyksen vesialueella ja saaliin myyminen

Yhdistyksen vesialueella on sallittua harrastaa vain virkistyskalastusta. Saaliin myyminen on kiellettyä.

 

5§ Sallittu pyydysten yksikkömäärä

Kalastusseuran jäsen saa samanaikaisesti kalastaa korkeintaan kahdella yksiköllä.

 

Vaihtoehtoisia yksiköitä ovat:

 • Katiska, 1 kpl

 • Rysä, 1 kpl

 • Kalaverkko 30 m, 1 kpl

 • Hauenkoukku, madekoukku, iskukoukku tms. (yksi koukku/pyydys), 3 kpl

 • Pitkäsiima, enintään 100 koukkua, 1 kpl

 • Vetouisteluvapa tai vastaava (esimerkiksi pohjaonki), 3 kpl

Sallitut pyydysmäärät ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Kaksi 30 metrin kalaverkkoa = kaksi yksikköä

 • Kaksi katiskaa = kaksi yksikköä

 • Kaksi rysää = kaksi yksikköä

 • Yksi katiska + yksi rysä = kaksi yksikköä

 • Yksi 30 m kalaverkko + yksi katiska = kaksi yksikköä

 • Yksi pitkäsiima (enint. 100 koukkua) + yksi 30 m kalaverkko = kaksi yksikköä

 • Kolme koukkua + yksi 30 m kalaverkko = kaksi yksikköä

 • Kuusi (6 kpl) koukkua = kaksi yksikköä

 • Uistinta saa vetää enintään seitsemällä vavalla pyydysmerkkien (6 kpl) ollessa veneessä mukana (muussa tapauksessa valtion kalastuksenhoitomaksulla saa käyttää vain yhtä vapaa).

 • Lisäksi saa kalastaa ongella, vetouistimella, heittouistimella, perholla, pilkillä, syötti- tai täkyhaavilla, täkykatiskalla ja tuulastaen. 
  Lisävapojen ja muunlaisten pyydysten käyttöön vaaditaan ÅKS myymät pyydysmerkit.  

 • Åminneforsin kalastusseuran vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 45 mm.

 

6§ Rauhoitukset:
 • Åminneforsin voimalaitoksen kalatiestä 200 metriä ylä- ja alavirtaan on kalastuskieltoalue, Kalastuslaki 26§.

 • Jokisuussa Tammisaari-Pohja kalastusalueen määräämä rauhoituspiiri, Kalastuslaki 43§.

 • Mustionjoki on lohi- ja siikapitoinen jokialue, Kalastuslaki 8§.

 • Seisovien pyydysten käyttö Mustionjoella on kielletty

 

Åminneforsin kalastusseuran omat rauhoitusmääräykset:
 • Kalastusseuran vesialueella kalojen rokastus (kalan tartuttaminen muualta kuin suusta) on kalastuslain mukaisesti kielletty. Kalastuslaki 46 §

 • Seuran kalanpoikasten istutusalueilla väliaikainen viehekalastuskielto erikseen haettuna, Kalastuslaki 11 §.

 

 

7§ Kalanpyydysten merkitseminen:
 • Pyydyksissä on käytettävä numeroituja yhdistyksen pyydysmerkkejä, jotka kyseinen jäsen lunastaa kalastusseuralta.

 • Pyydysmerkit (muoviset numerolipukkeet) on kiinnitettävä merkkilippupoijuun, seipääseen tai muutoin näkyvästi pyydykseen tai jään päällä oleviin pyydyslaitteiden osiin. 

 • Pyydykset on lisäksi merkittävä kyseisen jäsenen nimellä ja puhelinnumerolla.

 • Kalanpyydys, joka tavataan vailla voimassa olevaa em. pyydysmerkkiä, takavarikoidaan ensisijaisesti kalastusseuralle. Ilmoitus asiasta tehdään myös poliisille. Kalastuslaki 13 §.

 • Kalastuslain edellyttämiä, selvästi havaittavia lippumerkkejä tulee käyttää verkko- ja siimapyydyksissä. Tällaisena selvänä merkkinä pidetään yleensä vähintään 1,5 metriä vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä vähintään 30 cm x 30 cm kokoista lippua, jonka väri on vapaavalintainen.

 

8§ Kalastuksenvalvonta

Åminneforsin kalastuseuralla on neljä ELY-keskuksen hyväksymää kalastuksenvalvojaa: Kalastuksenvalvojilla on kalastuksenvalvojan merkki ja tunnuskortti. Kalastusta Pohjanpitäjänlahdella valvoo myös Tammisaari-Pohja kalastusalueen asettamat kalastuksenvalvojat.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.03.2022.

KAlojen alamitat ja rauhoitusajat löydät täältä.

aallot_150px.png
bottom of page